Covid19 Community

Covid19 Community permet gestionar més fàcilment les necessitats i oferiments de material, elements de protecció i altres recursos i arribat el cas, ampliar l'abast d'aquestes demandes i oferiments més enllà de la pròpia demarcació.

Les Cambres de Comerç catalanes, juntament amb Artic i Sixtemia, hem posat en marxa la plataforma Covid19 Community amb l'objectiu d'ajudar a la coordinació del material solidari arreu de Catalunya.

Les Cambres de Comerç i la xarxa de contactes público-empresarials de les seves demarcacions s'encarreguen del seu seguiment territorial, amb el recolzament tècnic dels equips d'Artic i Sixtemia.

Impulsat per

Consell General de Cambres de Catalunya Artic Sixtemia

Col·laboren

Omplim magatzems Sanitaris per la República