Què necessites?

Si tens necessitats que puguin ser satisfetes solidàriament, fes la petició mitjançant el botó "Sol·licitar material" i des de la plataforma es canalitzaran aquells oferiments que encaixin amb la teva demanda.